събота, 23 септември 2017 г.

Activation Tsarska Bistritsa WCA LZ-00022, BHS SO-03 QRV  06.08.2017
CALL: LZ1NY/p  - 52  QSO
             LZ1CM/p - 41  QSO

„Царска Бистрица“ е бивш дворец на владетелите от Третото българско царство. Намира се над курорта Боровец в Рила. Построен е между 1898 и 1914 г. Изпълнявал е функциите на ловна хижа за царете Фердинанд I и Борис III. Архитектурният облик е повлиян от традиционния български възрожденски стил, но заедно с това в него личат и европейски архитектурни влияния.
През 1898 г. е изградено първото крило на двореца, известно като „Стария дворец“, което се състои от няколко стаи, кабинет и спални. По-късно са изградени още две крила с обширна гостна, трапезария и втори етаж със спални, будоари и още един кабинет. Така при завършването си през 1914 г. се оформил цял комплекс от дворцови сгради и красив парк, през който минава р. Бистрица Мусаленска.
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0

понеделник, 4 септември 2017 г.

Activation Krepost Rusokastro LZ-00015 , BHS BU-01


QRV : 31.08.2917
CALL: LZ1QZ/m
QSO:


Тракийска, късноантична и средновековна крепост Русокастро/Русокастрон/Червената крепост се намира на 1.54 km северозападно по права линия от центъра на село Желязово. Крепостта е разположена на скалист масив известен в цялата околност като „Рускиния камък“, „Големя камък“ и „Калето“. Западно, северно и източно от скалния масив тече река Русокастренска, която се явява естествено препядствие. От север, изток и юг хълмът е много стръмен, с отвесни скали, високи 25-30 m. На места между тях има процепи, което е наложило да бъдат преградени. Крепостта е достъпна от запад (през равна скалиста тераса) и отчасти от северозапад и югозапад. За да достигне достъпната западна част, където е главния вход на обекта, противникът трябва да пресече река Русокастренска и да заобиколи от запад, а после от юг скалистия масив- път, много труден за придвижване на обсадни машини. За стесняване фронта за атака от запад е извършено шкарпиране на терасата посредством ровове, широки от 2 до 3.5 m, а на 20 m пред крепостните стени е издълбан ров с дължина 35 m, което е видимо и днес. Широк е 5.5 m и дълбок 0.50-0.60 m. Естествената недостъпност и умело построената фортификация превръщат крепостта в трудно превземаема. Според византийския военачалник и книжовник от ХIV в. Йоан Кантакузин, крепостта Росокастрон не може да се завладее със сила........
Повече информация и снимки виж на:http://www.bulgariancastles.com/bg/node/117

Activation Thracian Tyurzis - Banevo LZ-00254 BHS BU 21


QRV : 02.09,2017
CALL: LZ1QZ/m
QSO:


    Тракийски тюрзис и светилище от ІV-ІІІ в.пр.н.е., има на малък хълм, на 1.5 km югоизточно по права линия от центъра на квартал Банево град Бургас. Локализира се на височина, наречена „Манастир тепе”. Обекта е бил резиденция на местния тракийски владетел, който според древните традиции е и главен жрец. Запазени са каменните стени на укреплението, ограждащи площ от около 0.4 дка и квадратна кула, която охранявала входа. Вътре в централната част е запазен олтарния камък, където са извършвани дароприношения с малки глинени фигурки на тракийски божества, съдове с вино и плодове. Обекта се нуждае от консервация и реставрация, ограждане и охрана. Информационни табели и създаване на подходяща инфраструктура за достъп. Светилището има пряка връзка с "Акве Калиде" през дерето на Баневската река- около 1.5 km от Минералните бани през горския парк. Извършени са археологически проучвания през 1987-90 г.
 http://www.bulgariancastles.com/bg/node/71  
                             

Activation Sadovsko kale WCA LZ-00100 BHS PL-07


QRV 03.09.2017
CALL : LZ2HT/p
QSO:


Изградена е на отвесния и скалист ляв бряг на река Вит в местността Студенец. Заедно със Кожухарско кале образува двубазисно укрепление, преграждащо долината на река Вит. Двете крепости са свързани помежду си със вал Шарамполя. Пред вала има изкопан дълбок ров. Двете крепости са част от голяма и сложна отбранителна система, включваща още укрепеното селище Големаново кале и крепостта Гораново кале. Целият комплекс е разположен на важен римски кръстопът на пътища, водещи от север на юг и от запад на изток. 
                                                                                от Уикипедия, свободната енциклопедия

Повече информациа виж на :  http://www.bulgariancastles.com/bg/node/597

Activation Aquae Calidae Fortress WCA LZ-00091 BHS BU-03

QRV 02.09.2017
CALL LZ1QZ/m
QSO:


Тракийски, античен и средновековен град Аква Калиде/Термополис се намира на 1.16 km североизточно по права линия от центъра на квартал Ветрен, при днешните Минерални бани край Бургас. В най- североизточната част на общинския парк край с. Ветрен беше открит тракийски некропол от 5 могили- при всичките има следи от иманярски набези. В едната от тях търсачите на съкровища са започнали да отварят проход, но са се отказали, вероятно заради трудния терен и липсата на техника. Обектът представлява масивна зидана куполна гробница от ІV в.пр.н.е. Налага се спешното започване на проучване за установяване на типа, размерите и състоянието на гробницата, в която може да има интересни находки. Находките показват, че лечебните свойства на горещия извор били известни още в неолита, когато в близост до него са създадени три селища от VІ-V хилядолетие пр.н.е. Траките превърнали извора в средата на І хил.пр.н.е в най- почитаното светилище на Трите нимфи, което векове наред привличало много поклонници. Популярността на лечебната сила на бургаския минерален извор излизала далеч извън пределите на Балканския полуостров. Най- добра информация за това ни дават многобройните монетни находки /над 4000 броя/, открити при почистването на стария каптаж на извора през 1910 и 1994 г. Те били хвърляни като дар от хората, дошли от всички големи антични центрове на Тракия и Гърция, Понтийското крайбрежие и Егейските острови, Древна Македония и Италия за да се лекуват ......... Продължение на текста  и богат снимков материал виж на : http://www.bulgariancastles.com/bg/node/70

Activation Krepost Gorno Gradishte (Deultum) WCA LZ-00099 BHS BU-11


QRV  31.08.2017
CALL LZ1QZ/M
QSO:

                                           Крепостта Горното градище/Византийския Девелт е разположена на естествено защитен хълм, на 1.79 km югоизточно по права линия от центъра на село Дебелт. От запад и север заобикаля Средецка река, от изток е Мандренското езеро. През 1885 г. братята Шкорпил регистрират крепостта под името Горното градище. По време на спасителните проучвания през 80-те години на XX век е разкрито външното лице на източната, части от северната и южната крепостна стена. На източната стена са разкрити две ъглови кули и една междинна. Югоизточната кула е с капковидна форма, а междинната кула и североизточната са правоъгълни. Крепостта е изградена през VI век. В нея е настанен военен гарнизон, който в края на VI и началото на VII век е напуснал крепостта. Вторият строителен период на крепостта се свързва със средновековния град „Девелт“ и според нумизматични данни може да се постави в границите XI-XIV век. Вторият строителен период на крепостта се свързва със завладяването на тези земи от Византия и възстановяването на византийския „Девелт“- до падането на България под османска власт. След XIV век животът продължава с преместването на селището на 5 km северно от средновековната крепост.
                                                              http://www.bulgariancastles.com/bg/node/393

Activation Krepost Deultum WCA LZ-00098 BHS BU-10


QRV  31.09.2017
CALL: LZ1QZ/m
QSO :

                                          Античния Деултум се намира на 1.47 km югоизточно по права линия от центъра на с. Дебелт. По времето на император Веспасиан (69-79 г.) върху северния бряг на долното течение на река Средецка е бил създаден градът Colonia Flavia Pacis Deultensium. В него са били заселени военни ветерани от VІІІ Августов легион, отличили се по време на потушаване на голямото въстание в Юдея и в хода на гражданската война за утвърждаване на властта на новия император. Това е единствената колония от този вид на територията на страната ни. За тридесетата годишнина от основаването си, по времето на император Траян, той е отсякъл юбилейна емисия от бронзови монети. Има основания да се предполага, че през 30-те – 50-те години на ІІ в. Деултум е пострадал сериозно, вероятно в резултат на вражеско нашествие. По време на император Марк Аврелий провинциалната му територия е била укрепена с бурги и президии. Две точки от нейните граници са маркирани от надписи: южните предградия на гр. Бургас и античната крепост над с. Голямо Буково. Големият разцвет на Деултум започва по време на династията на Северите в края на ІІ- началото на ІІІ в. Тогава той е обхващал повече от 250 дка площ, имал е добре изградена инфраструктура и улична мрежа, ориентирана по посоките на света.......
  За повече информациа  виж на http://www.bulgariancastles.com/bg/node/392 , като там има и богат снимков материал.