неделя, 28 юни 2015 г.

WCAG Members - LZ                 
                                                          WCAG  # 128 - LZ2OQV
   


                                                                                                         
                                                            WCAG # 133 - LZ1NY


                                                           WCAG # 134 - LZ1CM


                                    

                                                          WCAG # 135 - LZ1YLE


                                  

WCAG # 145 - LZ2DB 


                                                                                                                                                          
      WCAG # 154 - LZ2HTWCA Hunters - LZ
LZ3SM     #026         06.11.2017

                                                WCA 2000   LZ3SM  # 28   09.04.2017                                    WCA - 1500    LZ3SM  #  30   13.07.2016
                 
                                  WCA - 1000   LZ1ZC       #  24      11.01.2015
                                                          LZ3SM      #  35      16.11.2015
                                                                            WCA - 900    LZ1ZC       #   58      22.10.2014
                                                          LZ3SM       #   87      26.07.2015

                                   WCA - 800     LZ1ZC      #   69       22.10.2014
                                                           LZ3SM      #   90       19.02.2015

                                   WCA - 700    LZ1ZC      #   76      22.10.2014
                                                          LZ3SM      #   91      11.01.2015

                                   WCA - 600   LZ3SM      #   85      31.08.2014
                                                         LZ1ZC       #   88      22.10.1014
                                                         LZ4GL       # 220      30.12.2016

                                   WCA -500    LZ3SM     #    84      19.05.2014
                                                         LZ1ZC       #  108      21.10.2014
                                                         LZ4GL      #   201      23.03.2016 


                                    WCA - 400   LZ3SM      #    82      25.12.2013
                                                          LZ1ZC       #  126      21.10.2014
                                                          LZ4GL       #  203      15.11.2015
                                                          LZ2DB       #  323      25.06,2017

                                    WCA - 300    LZ3SM    #    96      15.10.2013
                                                           LZ4GL     #  140      31.08.2014
                                                           LZ1ZC     #  147      21.10.2014
                                                           LZ2DB     #  370      27.03.2017


                                    WCA - 200    LZ4GL      #  152     07.05.2014
                                                           LZ1ZC      #  183     21.10.2014
                                                           LZ2DB      #  343     11.09.2016


                               WCA - 100      LZ3SM      #    59       03.10.2012
                                                        LZ1ZC      #  241       21.10.2014
                                                        LZ1HA      #  431       17.02.2016
                                                        LZ2DB      #  473       30.06.2016
                                                        LZ1BJ       #  557       29.12.2016
                                                        LZ1CY      #  574       26.03.2017
                                                        LZ1BY      #  589       09.04.2017
                                                        LZ2OQ     #  593       22.04.2017
                                WCA - 50      LZ3SM       #  74        27.08.2012
                                                       LZ4GL       #  262       06.05.2014
                                                       LZ1ZC       #  317       20.10.2014
                                                       LZ1HA       #  551      17.02.2016
                                                       LZ1CY       # 560       24.02.2016
                                                       LZ2DB       # 574       12.04.2016
                                                       LZ1BY       #624        29.06.2016
                                                       LZ2OQV    #648       02.09.2016
                                                       LZ1BJ        #714        29.12.2016
                                                       LZ2HT       #754        09.04.2017
                                                       LZ1KSP     #819        05.11.2017
                                                       LZ1IA         #820        31.12.2017
                                

                                
                      
                             
                                

                                
                                 
                                 
                
                                         

неделя, 21 юни 2015 г.

Activation LZ-00021 TSAREVETS BHS VT-02
QRV - LZ2A/p opr.LZ2DB
Date: 21 june 2015  - 83 QSO

   


TSAREVETS :
Първото селище, построено на този исторически хълм, датира от късния халколит (4200 г.пр.Хр.).

То продължава своето развитие през бронзовата епоха (IV-II пр.Хр.) и желязната епоха (XIII-I пр.Хр.), когато негови обитатели са траките.

През V-VII в. на мястото на тракийското селище се намира Зикидева - най-големият град на Византийската империя в провинция Долна Мизия. Бива унищожен по време на аваро-славянските нашествия през VII в.

През IX в. възниква старобългарско селище, което се разраства по време на Първата българска държава. През XII в. започва изграждането на крепостта, запазена и до днес. Крепостта има три входа, като главният вход се намира в  най-западнита част на хълма. В централната част е разположен Дворцовия комплекс, който представлява сбор от постройки, обграден от вътрешна каменна стена, две бойни кули и два входа, от север и юг. Включва Тронна зала, Дворцова църква и царски покои.

Activation LZ-00020 TRAPEZITSA BHS VT-01

QRV - LZ2A/p  opr. LZ2DB
Date : 21 june 2015 - 83 QSO

                               Поглед към хълма Трапезица Трапезица е вторият по значение укрепен хълм на старата българска столица Търново.
  Tук са построени много и красиво украсени църкви и сгради. На този хълм зад дебели крепостни стени се намирали главните църковни сгради на столицата, както и резиденцията на патриарха.
  В началото на XX век при археологически разкопки са намерени основите на 17 църкви,
 всяка от тях богато украсена и тясно свързана с българската история. В една от тях за няколко века са се приютявали мощите на Св. Иван Рилски, преди да бъдат преместени в Рилския манастир.
  Откритията сочат, че на Трапезица са живеели богати и знатни хора, обитавали великолепни къщи със забележителна архитектура.
  Естествената укрепеност на Трапезица била главната защита на хълма – от три страни той е заобиколен от буйните води на река Янтра. Четири входа водели до вътрешността на крепостта, като главен бил южният. Част от южната порта е запазена и до днес.

петък, 5 юни 2015 г.

За активаторите - съвети и изисквания

Aктивирането на крепости, замъци, укрепления, паметници и други историко-археологични обекти от културно-историческото наследство на страната, включени в списък на  WCA и BHS става с посещение на обекта или от разстояние не по-голямо от 1000 метра /1км/.

Това правило е въведено поради факта, че не всички обекти могат да бъдат посетени в непосредствена близост или не е разрешено.  Някои се намират на непристъпни места, които могат или не могат да се достигнат дори и с високопроходими автомобили, а не всеки притежава такъв.

Другото важно за ползването на това правило е преимущество за радиолюбители живеещи в населени места, където има такива исторически обекти на разстояние до 1000 метра /1км/ от местоживеенето им. Те могат ежедневно да активират и пращат своите отчети на организаторите.
Правилото за работа от растояние до 1000 метра /1км/ важи и за възможността да се активират две или повече крепости, които се намират и на разстояние не по-голямо от 1000м една от друга.


Препоръчителните честоти, при активиране на крепости [MHz]:
CW3.5317.03110.12114.03118.08121.03124.91128.031
SSB3.7317.13114.25118.13121.25124.95128.551

На основата S50CLX   Cerkno Linux DX Cluster е създаден клъстер WCA, чрез който можете да съобщите за предстояща експедиция, която планирате за определена дата или период от време.

Ръководството на WCA взе решение за въвеждане на приветствен код по време на работа от фортификационни съоръжения :  "11"(Две кули) със значение  “best wishes form castles and fortresses of the world”

След всяка експедиция, за да се зачитат връзките от тази референция, копие от лога във формат ADIF, се изпраща до OK5NN, а най добре чрез WCA E-log Search  на страницата http://wcagroup.org/.
 ===============================================
изисквания към активаторите :
Този блог е създаден да съхрани и да служи за защита на активаторите за тяхната действителна работа от или до референцията.
Всеки активатор намирайки се на работната си позиция е длъжен да се погрижи за направата
на известно количество снимки :
1. На дисплея на GPS приемника с който разполага, като ясно се виждат координатите в общоплзваната система - градуси,минути,секунди.
2. Снимки на работната позиция с изглед към референцията , антените.
3. Снимка(-и) на работата на оператора(-ите).
4. Снимки на референцията
Представянето на  3 от тези позии е наложително.
Радиолюбители живеещи в близост до референция е необходимо еднократно да представят данни за своето местоположение с адрес, да посочат на карта своето местонахождение или друг способ от който се вижда, че те са на разстояние до 1000м от референциата. По желание изпращат своя снимка, радиошака, антени .
 Блогът е предоставен на ръководството на WCA Group.

================================================= 

 Терминология:

    Хората винаги са строили отбранителни съоръжения, в течение на много хиляди години, в различни сложни проекти, за да запазят живота си и целокупността на своето племе, общност, държава.
 Строителството на такива съоръжения се разглежда в  два аспекта - едните, които са строени в спокойно, мирно време с използването на войска, а също така и работна ръка от местното население. Такива съоръжения са крепостите, замъците, крепостните стени и кули, мостове, преградни стени в проходи и др. Те са изграждани от здрави строителни материали - камъни, тухли, хоросан, бетон и др. като са ползвани материалните възможности на държавата.
 Другия тип отбранителни /но и използвани за подпомагане на нападения/ са полевите, временни и набързо изграждани защитни съоръжения - това са валове, ровове, редути, табии, люнети, за изграждането на които са ползвани земна маса/пръст/, дървета, клони, чували с пясък.
 За WCA са валидни всички замъци, крепости, укрепени райони, военно укрепителни валове, ДОТ-ове, обекти в руини - които имат запазени части като врати, стени, кули и др. Влючително древни укрепени селища, градове, новореставрирани обекти.

За програмата Word Castles Award

 Международната дипломна програма  "World Castles Award" (WCA) е създадена  за работа в ефира на радиолюбителски станции от или в близост до замъци, крепости, укрепителни съоръжения за отбрана, архитектурно исторически паметници, и др.
 Основана е на 14.януари 2009 година от група руски радиолюбители, членове на  RZ1CWC .

 Целта на програмата е да се активизират радиолюбители от различни страни за популяризирането на исторически обекти - замъци,  крепости, укрепителни съоръжения за отбрана, архитектурно-исторически паметници, и др. по целия свят. Своеобразна форма на реклама, самообучение по историческото наследство на нашите страни, включително паметници и архитектурни конструкции, свързани със защитата на населението и неговото духовно оцеляване.

 Програмата издава няколко дипломи в електронен вид или на хартиен носител - пожелание на заявителя - за работа със станции работещи от замъци, крепости и др. включени в списъците за съответната страна.

 За първи път диплом за работа от исторически обекти, се появи преди повече от 10 години. Сега все повече се чуват станции, опериращи от крепости, увеличават се дипломите, издавани от ралични страни, сайтовете за активаторите са все по-интересни.

Приканват се всички радиолюбители,които имат възможност или живеят в близост до крепост, да се включат в активацията  и да помогнат все повече хора да научат нещо от нашата история.

World Castles Activator Award - WCAA

Сертификатът "World Castles Activator Award - WCAA" е създаден от група от радиолюбители - основатели на Световната програма  World Castles Award (WCA) .

Сертификатът  World Castles Activator Award - WCAA" се издава за работа в ефира (активиране) от исторически обекти като замъци, крепости, фортификационни съоръжения  и т.н.т.

За да се получи "World Castles Activator Award - WCAA" трябва да се направи не по-малко от 50 радиовръзки от всеки пет различни обекти, отговарящи на изискванията за WCA. За радиолюбители, живеещи в близост ( не по-далеч от 1 км ) до замъци, крепости, фотификационни съоръжения  и т.н. трябва да се направи не по-малко от 1000 радиовръзки.

Зачитат се радиовръзки след 1 януари. 1995 г., на всички радиолюбителскси обхвати и режими на работа.

Сертификат  "World Castles Activator Award - WCAA" се издава  безплатно. Има два начина за получаване:
    1. в електронен формат - JPG файл напълно готов за отпечатване във формат А4 (297 х 240) , изпратен по електронна поща;
    2. на хартиен носител по пощата (трябва да плати цената на пощенските разноски).

Заявлението за издаване на сертификат  "World Castles Activator Award - WCAA" се прави в свободна форма, но трябва да има следните данни:

     1. Вашето име и фамилия
     2. Вашият инициал  
        а. инициала използван за активация
     3. Вашият Е-мейл - при заявка за електронен сертификат
     4. Вашият пощенски адрес при заявка за хартиен сертификат
     5. имената на активираните обекти
     6. номерата на активираните обекти по националната програма или номерата на активираните обекти по списъка на WCA
     7. брой проведени радиовръзки
     8. датите на активация

Дипломен мениджър:

Петушков  Aндрей  Александрович, RN1CW,         Petushkov Andey   RN1CW,
P.O.Box 340/5,   P.O.Box 340/5,
Сосновый Бор,   Sosnovy Bor,
Ленинградская область, 188540,   Leningradskaia obl., 188540
RUSSIA   RUSSIA

Е-мейл: rn1cw@rambler.ru или cqrn1cw@gmail.com